Structure

Sequence:
MLGKSHGRATHGPLPLADLGIHLPCVKVLHQVTPEEKPAATSRLLVNYPEPYRSQILDYLFKPNFGASLHILKVEIGGDGQTTDGTEPSHMHYALDENYFRGYEWWLMKEAKKRNPNITLIGLPWSFPGWLGKGFDWPYVNLQLTAYYVVTWIVGAKRYHDLDIDYIGIWNERSYNANYIKILRKMLNYQGLQRVKIIASDNLWESISASMLLDAELFKVVDVIGAHYPGTHSAKDAKLTGKKLWSSEDFSTLNSDMGAGCWGRILNQNYINGYMTSTIAWNLVASYYEQLPYGRCGLMTAQEPWSGHYVVESPVWVSAHTTQFTQPGWYYLKTVGHLEKGGSYVALTDGLGNLTIIIETMSHKHSKCIRPFLPYFNVSQQFATFVLKGSFSEIPELQVWYTKLGKTSERFLFKQLDSLWLLDSDGSFTLSLHEDELFTLTTLTTGRKGSYPLPPKSQPFPSTYKDDFNVDYPFFSEAPNFADQTGVFEYFTNIEDPGEHHFTLRQVLNQRPITWAADASNTISIIGDYNWTNLTIKCDVYIETPDTGGVFIAGRVNKGGILIRSARGIFFWIFANGSYRVTGDLAGWIIYALGRVEVTAKKWYTLTLTIKGHFTSGMLNDKSLWTDIPVNFPKNGWAAIGTHSFEFAQFDNFLVEATR