Names & Taxonomy

Uniprot ID:
A0A090N8G0
Entry Name:
A0A090N8G0_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Glycyl-tRNA synthetase
Gene Names:
GARS tcag7.674
Gene Names Orf:
tcag7.674
Gene Names Primary:
GARS
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
685
Sequence:
MDGAGAEEVLAPLRLAVRQQGDLVRKLKEDKAPQVDVDKAVAELKARKRVLEAKELALQPKDDIVDRAKMEDTLKRRFFYDQAFAIYGGVSGLYDFGPVGCALKNNIIQTWRQHFIQEEQILEIDCTMLTPEPVLKTSGHVDKFADFMVKDVKNGECFRADHLLKAHLQKLMSDKKCSVEKKSEMESVLAQLDNYGQQELADLFVNYNVKSPITGNDLSPPVSFNLMFKTFIGPGGNMPGYLRPETAQGIFLNFKRLLEFNQGKLPFAAAQIGNSFRNEISPRSGLIRVREFTMAEIEHFVDPSEKDHPKFQNVADLHLYLYSAKAQVSGQSARKMRLGDAVEQGVINNTVLGYFIGRIYLYLTKVGISPDKLRFRQHMENEMAHYACDCWDAESKTSYGWIEIVGCADRSCYDLSCHARATKVPLVAEKPLKEPKTVNVVQFEPSKGAIGKAYKKDAKLVMEYLAICDECYITEMEMLLNEKGEFTIETEGKTFQLTKDMINVKRFQKTLYVEEVVPNVIEPSFGLGRIMYTVFEHTFHVREGDEQRTFFSFPAVVAPFKCSVLPLSQNQEFMPFVKELSEALTRHGVSHKVDDSSGSIGRRYARTDEIGVAFGVTIDFDTVNKTPHTATLRDRDSMRQIRAEISELPSIVQDLANGNITWADVEARYPLFEGQETGKKETIEE

Function

Gene Ontology Go:
cytoplasm
ATP binding
glycine-tRNA ligase activity
glycyl-tRNA aminoacylation
Gene Ontology Biological Process:
glycyl-tRNA aminoacylation
Gene Ontology Molecular Function:
ATP binding
glycine-tRNA ligase activity
Gene Ontology Cellular Component:
cytoplasm
Keywords:
Aminoacyl-tRNA synthetase
Ligase

Publication

PubMed ID:
12690205