Structure

Sequence:
DFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVTRYIYNREEYARFDSDVGVYRAVTPLGPPDAEYWNSQKEVLESTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRR