Names & Taxonomy

Uniprot ID:
I3L4X2
Entry Name:
I3L4X2_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Multidrug resistance-associated protein 1 (Fragment)
Gene Names:
ABCC1
Gene Names Primary:
ABCC1
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
1440
Sequence:
XAPVFLVSPTLLGITMLLATFLIQLERRKGVQSSGIMLTFWLVALVCALAILRSKIMTALKEDAQVDLFRDITFYVYFSLLLIQLVLSCFSDRSPLFSETIHDPNPCPESSASFLSRITFWWITGLIVRGYRQPLEGSDLWSLNKEDTSEQVVPVLVKNWKKECAKTRKQPVKVVYSSKDPAQPKESSKVDANEEVEALIVKSPQKEWNPSLFKVLYKTFGPYFLMSFFFKAIHDLMMFSGPQILKLLIKFVNDTKAPDWQGYFYTVLLFVTACLQTLVLHQYFHICFVSGMRIKTAVIGAVYRKALVITNSARKSSTVGEIVNLMSVDAQRFMDLATYINMIWSAPLQVILALYLLWLNLGPSVLAGVAVMVLMVPVNAVMAMKTKTYQVAHMKSKDNRIKLMNEILNGIKVLKLYAWELAFKDKVLAIRQEELKVLKKSAYLSAVGTFTWVCTPFLVALCTFAVYVTIDENNILDAQTAFVSLALFNILRFPLNILPMVISSIVQASVSLKRLRIFLSHEELEPDSIERRPVKDGGGTNSITVRNATFTWARSDPPTLNGITFSIPEGALVAVVGQVGCGKSSLLSALLAEMDKVEGHVAIKGSVAYVPQQAWIQNDSLRENILFGCQLEEPYYRSVIQACALLPDLEILPSGDRTEIGEKGVNLSGGQKQRVSLARAVYSNADIYLFDDPLSAVDAHVGKHIFENVIGPKGMLKNKTRILVTHSMSYLPQVDVIIVMSGGKISEMGSYQELLARDGAFAEFLRTYASTEQEQDAEENGSTVMDEEEAGVTGVSGPGKEAKQMENGMLVTDSAGKQLQRQLSSSSSYSGDISRHHNSTAELQKAEAKKEETWKLMEADKAQTGQVKLSVYWDYMKAIGLFISFLSIFLFMCNHVSALASNYWLSLWTDDPIVNGTQEHTKVRLSVYGALGISQGIAVFGYSMAVSIGGILASRCLHVDLLHSILRSPMSFFERTPSGNLVNRFSKELDTVDSMIPEVIKMFMGSLFNVIGACIVILLATPIAAIIIPPLGLIYFFVQRFYVASSRQLKRLESVSRSPVYSHFNETLLGVSVIRAFEEQERFIHQSDLKVDENQKAYYPSIVANRWLAVRLECVGNCIVLFAALFAVISRHSLSAGLVGLSVSYSLQVTTYLNWLVRMSSEMETNIVAVERLKEYSETEKEAPWQIQETAPPSSWPQVGRVEFRNYCLRYREDLDFVLRHINVTINGGEKVGIVGRTGAGKSSLTLGLFRINESAEGEIIIDGINIAKIGLHDLRFKITIIPQDPVLFSGSLRMNLDPFSQYSDEEVWTSLELAHLKDFVSALPDKLDHECAEGGENLSVGQRQLVCLARALLRKTKILVLDEATAAVDLETDDLIQSTIRTQFEDCTVLTIAHRLNTIMDYTRVIVLDKGEIQEYGAPSDLLQQRGLFYSMAKDAGLV
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
ATP binding
ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances
Gene Ontology Molecular Function:
ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances
ATP binding
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
ATP-binding
Complete proteome
Membrane
Nucleotide-binding
Proteomics identification
Reference proteome
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
15616553 17081983 18691976 19413330 19690332 20068231 21269460 21406692 24275569