Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0YK36
Entry Name:
H0YK36_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Dipeptidyl peptidase 8 (Fragment)
Gene Names:
DPP8
Gene Names Primary:
DPP8
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
361
Sequence:
XEEDARSAGVATFVLQEEFDRYSGYWWCPKAETTPSGGKILRILYEENDESEVEIIHVTSPMLETRRADSFRYPKTGTANPKVTFKMSEIMIDAEGRIQVDEVRRLVYFEGTKDSPLEHHLYVVSYVNPGEVTRLTDRGYSHSCCISQHCDFFISKYSNQKNPHCVSLYKLSSPEDDPTCKTKEFWATILDSAGPLPDYTPPEIFSFESTTGFTLYGMLYKPHDLQPGKKYPTVLFIYGGPQVQLVNNRFKGVKYFRLNTLASLGYVVVVIDNRGSCHRGLKFEGAFKYKMGQIEIDDQVEGLQYLASRYDFIDLDRVGIHGWSYGGYLSLMALMQRSDIFRVAIAGAPVTLWIFYDTGYT
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
serine-type peptidase activity
Gene Ontology Molecular Function:
serine-type peptidase activity
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
16572171