Structure

Sequence:
XEKCPAYPTELVFALDNSYDVTEESFNKTRDIITSIVNDLNIRENNCPVGARVAMVSYNSGTSYLIRWSDYNRKKQLLQQLSQIKYQDTTEPRDVGNAMRFVTRNVFKRTYAGANVRRVAVFFSNGQTASRSSIITATMEFSALDISPTVFAFDERVFLEAFGFDNTGTFQVIPVPPNGENQTLERLRRCALCYDKCFPNACIREAFLPEDSYMDVVFLIDNSRNIAKDEFKAVKALVSSVIDNFNIASDPLISDSGDRIALLSYSPWESSRRKMGTVKTEFDFITYDNQLLMKNHIQTSFQQLNGEATIGRALLWTTENLFPETPYLRKHKVIFVVSAGENYERKEFVKMMALRAKCQGYVIFVISLGSTRKDDMEELASYPLDQHLIQLGRIHKPDLNYIAKFLKPFLYSVRRGFNQYPPPMLEDACRLINLGGENIQNDGFQFVTELQEDFLGGNGFIGQELNSGRESPFVKTEDNGSDYLVYLPSQMFEPQKLMINYEKDQKSAEIASLTSGHENYGRKEEPDHTYEPGDVSLQEYYMDVAFLIDASQRVGSDEFKEVKAFITSVLDYFHIAPTPLTSTLGDRVAVLSYSPPGYMPNTEECPVYLEFDLVTYNSIHQMKHHLQDSQQLNGDVFIGHALQWTIDNVFVGTPNLRKNKVIFVISAGETNSLDKDVLRNVSLRAKCQGYSIFVFSFGPKHNDKELEELASHPLDHHLVQLGRTHKPDWNYIIKFVKPFVHLIRRAINKYPTEDMKATCVNMTSPNPENGGTENTVLW