Structure

Sequence:
XLDSSLISFGPCQTPTLGFCVERHDKIQSFKPETYWVLQAKVNTDKDRSLLLDWDRVRVFDREIAQMFLNMTKLEKEAQVEATSRKEKAKQRPLALNTVEMLRVASSSLGMGPQHAMQTAERLYTQGYISYPRTETTHYPENFDLKGSLRQQANHPYWADTVKRLLAEGINRPRKGHDAGDHPPITPMKSATEAELGGDAWRLYEYITRHFIATVSHDCKYLQSTISFRIGPELFTCSGKTVLSPGFTEVMPWQSVPLEESLPTCQRGDAFPVGEVKMLEKQTNPPDYLTEAELITLMEKHGIGTDASIPVHINNICQRNYVTVESGRRLKPTNLGIVLVHGYYKIDAELVLPTIRSAVEKQLNLIAQGKADYRQVLGHTLDVFKRKFHYFVDSIAGMDELMEVSFSPLAATGKPLSRCGKCHRFMKYIQAKPSRLHCSHCDETYTLPQNGTIKLYKELRCPLDDFELVLWSSGSRGKSYPLCPYCYNHPPFRDMKKGECSHSLLSTGSCSLFSVPTPALHQAGL