Structure

Sequence:
XAMLATLARVAALRRTCLFSGRGGGRGLWTGRPQSDMNNIKPLEGVKILDLTRVLAGPFATMNLGDLGAEVIKVERPGAGDDTRTWGPPFVGTESTYYLSVNRNKKSIAVNIKDPKGVKIIKELAAVCDVFVENYVPGKLSAMGLGYEDIDEIAPHIIYCSITGYGQTGPISQRAGYDAVASAVSGLMHITGPENGDPVRPGVAMTDLATGLYAYGAIMAGLIQKYKTGKGLFIDCNLLSSQVACLSHIAANYLIGQKEAKRWGTAHGSIVPYQAFKTKDGYIVVGAGNNQQFATVCKILDLPELIDNSKYKTNHLRVHNRKELIKILSERFEEELTSKWLYLFEGSGVPYGPINNMKNVFAEPQVSSLVLPLMSCRVSWRLVHGNGHFCSDVGTHHWRVWPTLHVRCASTAASSTGNCFG