Structure

Sequence:
DFVYQFKGMCYFTNGTERVRGVTRYIYNREEYARFDSDVGVYRAVTPLGPPAAEYWNSQKEVLERTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRR