Names & Taxonomy

Uniprot ID:
G8FSY7
Entry Name:
G8FSY7_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Beta actin (Fragment)
Gene Names:
ACTB
Gene Names Primary:
ACTB
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
230
Sequence:
ANREKMTQIMFETFNTPAMYVAIQAVLSPYTSGRTTGIVMDSGDGVTHTVPIYEGNALPHATLRLDLAGRELPDYLMKILTEHGYRFTTMAEREIVRDIKEKLCYVALDFEQEMATAASSSSLEKSYELPDGQVITIGNERFRCPEALFQPCFLGMESCGIHETTFNSIMKSDVDIRKDLYTNTVLSGGTTMYPGMAHRMQKEIAALAPSMMKIRIIAPPKRKYSVWIGG