Names & Taxonomy

Uniprot ID:
G3V255
Entry Name:
G3V255_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Galactocerebrosidase
Gene Names:
GALC
Gene Names Primary:
GALC
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
434
Sequence:
MLNYQGLQRVKIIASDNLWESISASMLLDAELFKVVDVIGAHYPGTHSAKDAKLTGKKLWSSEDFSTLNSDMGAGCWGRILNQNYINGYMTSTIAWNLVASYYEQLPYGRCGLMTAQEPWSGHYVVESPVWVSAHTTQFTQPGWYYLKTVGHLEKGGSYVALTDGLGNLTIIIETMSHKHSKCIRPFLPYFNVSQQFATFVLKGSFSEIPELQVWYTKLGKTSERFLFKQLDSLWLLDSDGSFTLSLHEDELFTLTTLTTGRKGSYPLPPKSQPFPSTYKDDFNVDYPFFSEAPNFADQTGVFEYFTNIEDPGEHHFTLRQVLNQRPITWAADASNTISIIGDYNWTNLTIKCDVYIETPDTGGVFIAGRVNKGGILIRSARGIFFWIFANGSYRVTGDLAGWIIYALGRVEVTAKKWYTLTLTIKVAGRRKKT
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
galactosylceramidase activity
carbohydrate metabolic process
galactosylceramide catabolic process
Gene Ontology Biological Process:
carbohydrate metabolic process
galactosylceramide catabolic process
Gene Ontology Molecular Function:
galactosylceramidase activity
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
12508121