Names & Taxonomy

Uniprot ID:
E9PGC5
Entry Name:
E9PGC5_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase kappa
Gene Names:
PTPRK
Gene Names Primary:
PTPRK
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
1472
Sequence:
MDTTAAAALPAFVALLLLSPWPLLGSAQGQFSAGGCTFDDGPGACDYHQDLYDDFEWVHVSAQEPHYLPPEMPQGSYMIVDSSDHDPGEKARLQLPTMKENDTHCIDFSYLLYSQKGLNPGTLNILVRVNKGPLANPIWNVTGFTGRDWLRAELAVSTFWPNEYQVIFEAEVSGGRSGYIAIDDIQVLSYPCDKSPHFLRLGDVEVNAGQNATFQCIATGRDAVHNKLWLQRRNGEDIPVAQTKNINHRRFAASFRLQEVTKTDQDLYRCVTQSERGSGVSNFAQLIVREPPRPIAPPQLLGVGPTYLLIQLNANSIIGDGPIILKEVEYRMTSGSWTETHAVNAPTYKLWHLDPDTEYEIRVLLTRPGEGGTGLPGPPLITRTKCAEPMRTPKTLKIAEIQARRIAVDWESLGYNITRCHTFNVTICYHYFRGHNESKADCLDMDPKAPQHVVNHLPPYTNVSLKMILTNPEGRKESEETIIQTDEDVPGPVPVKSLQGTSFENKIFLNWKEPLDPNGIITQYEISYSSIRSFDPAVPVAGPPQTVSNLWNSTHHVFMHLHPGTTYQFFIRASTVKGFGPATAINVTTNISAPTLPDYEGVDASLNETATTITVLLRPAQAKGAPISAYQIVVEELHPHRTKREAGAMECYQVPVTYQNAMSGGAPYYFAAELPPGNLPEPAPFTVGDNRTYQGFWNPPLAPRKGYNIYFQAMSSVEKETKTQCVRIATKAAATEEPEVIPDPAKQTDRVVKIAGISAGILVFILLLLVVILIVKKRRSYYSYSYYLKLAKKRKDAMGNTRQEMTHMVNAMDRSYADQSTLHAEDPLSITFMDQHNFSPRLPNDPLVPTAVLVPITDENHSATAESSRLLDVPRYLCEGTESPYQTGQLHPAIRVADLLQHINLMKTSDSYGFKEEYESFFEGQSASWDVAKKDQNRAKNRYGNIIAYDHSRVILQPVEDDPSSDYINANYIDIWLYRDGYQRPSHYIATQGPVHETVYDFWRMIWQEQSACIVMVTNLVEVGRVKCYKYWPDDTEVYGDFKVTCVEMEPLAEYVVRTFTLERRGYNEIREVKQFHFTGWPDHGVPYHATGLLSFIRRVKLSNPPSAGPIVVHCSAGAGRTGCYIVIDIMLDMAEREGVVDIYNCVKALRSRRINMVQTEEQYIFIHDAILEACLCGETAIPVCEFKAAYFDMIRIDSQTNSSHLKDEFQTLNSVTPRLQAEDCSIACLPRNHDKNRFMDMLPPDRCLPFLITIDGESSNYINAALMDSYRQPAAFIVTQYPLPNTVKDFWRLVYDYGCTSIVMLNEVDLSQGCPQYWPEEGMLRYGPIQVECMSCSMDCDVINRIFRICNLTRPQEGYLMVQQFQYLGWASHREVPGSKRSFLKLILQVEKWQEECEEGEGRTIIHCLNGGGRSGMFCAIGIVVEMVKRQNVVDVFHAVKTLRNSKPNMVEAPEQYRFCYDVALEYLESS
Proteomes:
UP000005640

Function

Catalytic Activity:
Protein tyrosine phosphate + H(2)O = protein tyrosine + phosphate.
Gene Ontology Go:
integral component of membrane
protein tyrosine phosphatase activity
Gene Ontology Molecular Function:
protein tyrosine phosphatase activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Complete proteome
Hydrolase
Membrane
Protein phosphatase
Proteomics identification
Reference proteome
Repeat
Signal
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
14574404 24275569