Structure

Sequence:
DFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVTRYIYNREDYARFDSDVGVYRAVTPLGPPAAEYWNSQKEVLERTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRR