Structure

Sequence:
MEWGSESAAVRRHRVGVERREGAAAAPPPEREARAQEPLVDGCSGGGRTRKRSPGGSGGASRGAGTGLSEVRAALGLALYLIALRTLVQLSLQQLVLRGAAGHRGEFDALQARDYLEHITSIGPRTTGSPENEILTVHYLLEQIKLIEVQSNSLHKISVDVQRPTGSFSIDFLGGFTSYYDNITNVVVKLEPRDGAQHAVLANCHFDSVANSPGASDDAVSCSVMLEVLRVLSTSSEALHHAVIFLFNGAEENVLQASHGFITQHPWASLIRAFINLEAAGVGGKELVFQTGPENPWLVQAYVSAAKHPFASVVAQEVFQSGIIPSDTDFRIYRDFGNIPGIDLAFIENGYIYHTKYDTADRILTDSIQRAGDNILAVLKHLATSDMLAAASKYRHGNMVFFDVLGLFVIAYPSRIGSIINYMVVMGVVLYLGKKFLQPKHKTGNYKKDFLCGLGITLISWFTSLVTVLIIAVFISLIGQSLSWYNHFYVSVCLYGTATVAKIILIHTLAKRFYYMNASAQYLGEVFFDISLFVHCCFLVTLTYQGLCSAFISAVWVAFPLLTKLCVHKDFKQHGAQGKFIAFYLLGMFIPYLYALYLIWAVFEMFTPILGRSGSEIPPDVVLASILAGCTMILSSYFINFIYLAKSTKKTMLTLTLVCAITFLLVCSGTFFPYSSNPANPKPKRVFLQHMTRTFHDLEGNAVKRDSGIWINGFDYTGISHITPHIPEINDSIRAHCEENAPLCGFPWYLPVHFLIRKNWYLPAPEVSPRNPPHFRLISKEQTPWDSIKLTFEATACLPILQILDLPASTIMTKPYVLLCSSPQRVNTFSVVSWQWHPSHK