Names & Taxonomy

Uniprot ID:
C9J3W8
Entry Name:
C9J3W8_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Interleukin-1 receptor type 1 (Fragment)
Gene Names:
IL1R1
Gene Names Primary:
IL1R1
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
298
Sequence:
MEFFKNENNELPKLQWYKDCKPLLLDNIHFSGVKDRLIVMNVAEKHRGNYTCHASYTYLGKQYPITRVIEFITLEENKPTRPVIVSPANETMEVDLGSQIQLICNVTGQLSDIAYWKWNGSVIDEDDPVLGEDYYSVENPANKRRSTLITVLNISEIESRFYKHPFTCFAKNTHGIDAAYIQLIYPVTNFQKHMIGICVTLTVIIVCSVFIYKIFKIDIVLWYRDSCYDFLPIKASDGKTYDAYILYPKTVGEGSTSDCDIFVFKVLPEVLEKQCGYKLFIYGRDDYVGEDIVEVINE
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
interleukin-1, Type I, activating receptor activity
Gene Ontology Molecular Function:
interleukin-1, Type I, activating receptor activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Complete proteome
Membrane
Proteomics identification
Reference proteome
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
15815621