Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B7ZAT6
Entry Name:
B7ZAT6_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
O-acyltransferase
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
485
Sequence:
MKEVGSHFDDFVTNLIEKSASLDNGGCALTTFSVLEGEKNNHRAKDLRAPPEQGKIFIARRSLLDELLEVDHIRTIYHMFIALLILFILSTLVADYIDEGRLVLEFSLLSYAFGKFPTVVWTWWIMFLSTFSVPYFLFQHWATGYSKSSHPLIRSLFHGFLFMIFQIGVLGFGPTYVVLAYTLPPASRFIIIFEQIRFVMKAHSFVRENVPRVLNSAKEKSSTVPIPTVNQYLYFLFAPTLIYRDSYPRNPTVRWGYVAMKFAQVFGCFFYVYYIFERLCAPLFRNTKQEPFSARVLVLCVFNSILPGVLILFLTFFAFLHCWLNAFAEMLRFGDRMFYKDWWNSTSYSNYYRTWNVVVHDWLYYYAYKDFLWFFSKRFKSAAMLAVFAVSAVVHEYALAVCLSFFYPVLFVLFMFFGMAFNFIVNDSRKKPIWNVLMWTSLFLGNGVLLCFYSQEWYARQHCPLKNPTFLDYVRPRSWTCRYVF

Subcellular location

Subcellular Location:
Endoplasmic reticulum membrane

Function

Gene Ontology Go:
endoplasmic reticulum membrane
integral component of membrane
cholesterol O-acyltransferase activity
cholesterol esterification
cholesterol homeostasis
Gene Ontology Biological Process:
cholesterol esterification
cholesterol homeostasis
Gene Ontology Molecular Function:
cholesterol O-acyltransferase activity
Gene Ontology Cellular Component:
endoplasmic reticulum membrane
integral component of membrane
Keywords:
Acyltransferase
Endoplasmic reticulum
Membrane
Transferase
Transmembrane
Transmembrane helix