Names & Taxonomy

Uniprot ID:
A0A024RA40
Entry Name:
A0A024RA40_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Carboxypeptidase (EC 3.4.16.-)
Gene Names:
CPVL hCG_1745093
Gene Names Orf:
hCG_1745093
Gene Names Primary:
CPVL
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
476
Sequence:
MVGAMWKVIVSLVLLMPGPCDGLFRSLYRSVSMPPKGDSGQPLFLTPYIEAGKIQKGRELSLVGPFPGLNMKSYAGFLTVNKTYNSNLFFWFFPAQIQPEDAPVVLWLQGGPGGSSMFGLFVEHGPYVVTSNMTLRDRDFPWTTTLSMLYIDNPVGTGFSFTDDTHGYAVNEDDVARDLYSALIQFFQIFPEYKNNDFYVTGESYAGKYVPAIAHLIHSLNPVREVKINLNGIAIGDGYSDPESIIGGYAEFLYQIGLLDEKQKKYFQKQCHECIEHIRKQNWFEAFEILDKLLDGDLTSDPSYFQNVTGCSNYYNFLRCTEPEDQLYYVKFLSLPEVRQAIHVGNQTFNDGTIVEKYLREDTVQSVKPWLTEIMNNYKVLIYNGQLDIIVAAALTERSLMGMDWKGSQEYKKAEKKVWKIFKSDSEVAGYIRQAGDFHQVIIRGGGHILPYDQPLRAFDMINRFIYGKGWDPYVG

Function

Gene Ontology Go:
serine-type carboxypeptidase activity
Gene Ontology Molecular Function:
serine-type carboxypeptidase activity
Keywords:
Carboxypeptidase
Hydrolase
Protease
Signal

Publication

PubMed ID:
11181995