Structure

Sequence:
MKGFYRSKYTTPSGEVRYAAVTQFEATDARRAFPCWDEPAIKATFDISLVVPKDRVALSNMNVIDRKPYPDDENLVEVKFARTPVTSTYLVAFVVGEYDFVETRSKDGVCVCVYTPVGKAEQGKFALEVAAKTLPFYKDYFNVPYPLPKIDLIAIADFAAGAMENWDLVTYRETALLIDPKNSCSSSRQWVALVVGHELAHQWFGNLVTMEWWTHLWLNEGFASWIEYVCVDHCFPEYDIWTQFVSADYTRAQELDALDNSHPIEVSVGHPSEVDEIFDAISYSKGASVIRMLHDYIGDKDFKKGMNMYLTKFQQKNAAAGWTW