Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B4DUF1
Entry Name:
B4DUF1_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
cDNA FLJ59760, highly similar to 1,4-alpha-glucan branching enzyme (EC 2.4.1.18)
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
661
Sequence:
MNLAKVRYKQFSQILKNIGENEGGIDKFSRGYESFGVHRCADGGLYCKEWAPGAEGVFLTGDFNGWNPFSYPYKKLDYGKWELYIPPKQNKSVLVPHGSKLKVVITSKSGEILYRISPWAKYVVREGDNVNYDWIHWDPEHSYEFKHSGPKKPRSLRIYESHVGISSHEGKVASYKHFTCNVLPRIKGLGYNCIQLMAIMEHAYYASFGYQITSFFAASSRYGTPEELQELVDTAHSMGIIVLLDVVHSHASKNSADGLNMFDGTDSCYFHSGPRGTHDLWDSRLFAYSSWEVLRFLLSNIRWWLEEYRFDGFRFDGVTSMLYHHHGVGQGFSGDYSEYFGLQVDEDALTYLMLANHLVHTLCPDSITIAEDVSGMPALCSPISQGGGGFDYRLAMAIPDKWIQLLKEFKDEDWNMGDIVYTLTNRRYLEKCIAYAESHDQALVGDKSLAFWLMDAEMYTNMSVLTPFTPVIDRGIQLHKMIRLITHGLGGEGYLNFMGNEFGHPEWLDFPRKGNNESYHYARRQFHLTDDDLLRYKFLNNFDRDMNRLEERYGWLAAPQAYVSEKHEGNKIIAFERAGLLFIFNFHPSKSYTDYRVGTALPGKFKIVLDSDAAEYGGHQRLDHSTDFFSEAFEHNGRPYSLLVYIPSRVALILQNVDLPN

Function

Active Site:
ACT_SITE 316 316 Nucleophile.
Gene Ontology Go:
1,4-alpha-glucan branching enzyme activity
cation binding
hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds
glycogen biosynthetic process
Gene Ontology Biological Process:
glycogen biosynthetic process
Gene Ontology Molecular Function:
1,4-alpha-glucan branching enzyme activity
cation binding
hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds