Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B4DFB3
Entry Name:
B4DFB3_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Transmembrane channel-like protein
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
496
Sequence:
MRSKPWPMAKKLTELREAQEFVEKYEGALGKGKGKQLYAYKMLMAKKWVKFKRDFDNFKTQCIPWEMKIKDIESHFGSSVASYFIFLRWMYGVNLVLFGLIFGLVIIPEVLMGMPYGSIPRKTVPRAEEEKAMDFSVLWDFEGYIKYSALFYGYYNNQRTIGWLRYRLPMAYFMVGVSVFGYSLIIVIRSMASNTQGSTGEGESDNFTFSFKMFTSWDYLIGNSETADNKYASITTSFKESIVDEQESNKEENIHLTRFLRVLANFLIICCLCGSGYLIYFVVKRSQQFSKMQNVSWYERNEVEIVMSLLGMFCPPLFETIAALENYHPRTGLKWQLGRIFALFLGNLYTFLLALMDDVHLKLANEETIKNITHWTLFNYYNSSGWNESVPRPPLHPADVPRGSCWETAVGIEFMRLTVSDMLVTYITILLGDFLRACFVRFMNYCWCWDLEAGFVGHHFMDIPHKGISTIFFDTYSQMHSWAFHFFGSLMTVSAL

Subcellular location

Subcellular Location:
Membrane

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Membrane
Transmembrane
Transmembrane helix