Names & Taxonomy

Uniprot ID:
A0A024R1Y2
Entry Name:
A0A024R1Y2_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
ATP-citrate synthase (EC 2.3.3.8) (ATP-citrate (pro-S-)-lyase) (Citrate cleavage enzyme)
Gene Names:
ACLY hCG_19718
Gene Names Orf:
hCG_19718
Gene Names Primary:
ACLY
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
1091
Sequence:
MSAKAISEQTGKELLYKFICTTSAIQNRFKYARVTPDTDWARLLQDHPWLLSQNLVVKPDQLIKRRGKLGLVGVNLTLDGVKSWLKPRLGQEATVGKATGFLKNFLIEPFVPHSQAEEFYVCIYATREGDYVLFHHEGGVDVGDVDAKAQKLLVGVDEKLNPEDIKKHLLVHAPEDKKEILASFISGLFNFYEDLYFTYLEINPLVVTKDGVYVLDLAAKVDATADYICKVKWGDIEFPPPFGREAYPEEAYIADLDAKSGASLKLTLLNPKGRIWTMVAGGGASVVYSDTICDLGGVNELANYGEYSGAPSEQQTYDYAKTILSLMTREKHPDGKILIIGGSIANFTNVAATFKGIVRAIRDYQGPLKEHEVTIFVRRGGPNYQEGLRVMGEVGKTTGIPIHVFGTETHMTAIVGMALGHRPIPNQPPTAAHTANFLLNASGSTSTPAPSRTASFSESRADEVAPAKKAKPAMPQGKSTTLFSRHTKAIVWGMQTRAVQGMLDFDYVCSRDEPSVAAMVYPFTGDHKQKFYWGHKEILIPVFKNMADAMRKHPEVDVLINFASLRSAYDSTMETMNYAQIRTIAIIAEGIPEALTRKLIKKADQKGVTIIGPATVGGIKPGCFKIGNTGGMLDNILASKLYRPGSVAYVSRSGGMSNELNNIISRTTDGVYEGVAIGGDRYPGSTFMDHVLRYQDTPGVKMIVVLGEIGGTEEYKICRGIKEGRLTKPIVCWCIGTCATMFSSEVQFGHAGACANQASETAVAKNQALKEAGVFVPRSFDELGEIIQSVYEDLVANGVIVPAQEVPPPTVPMDYSWARELGLIRKPASFMTSICDERGQELIYAGMPITEVFKEEMGIGGVLGLLWFQKRLPKYSCQFIEMCLMVTADHGPAVSGAHNTIICARAGKDLVSSLTSGLLTIGDRFGGALDAAAKMFSKAFDSGIIPMEFVNKMKKEGKLIMGIGHRVKSINNPDMRVQILKDYVRQHFPATPLLDYALEVEKITTSKKPNLILNVDGLIGVAFVDMLRNCGSFTREEADEYIDIGALNGIFVLGRSMGFIGHYLDQKRLKQGLYRHPWDDISYVLPEHMSM

Subcellular location

Subcellular Location:
Cytoplasm

Function

Function:
ATP-citrate synthase is the primary enzyme responsible for the synthesis of cytosolic acetyl-CoA in many tissues.
Catalytic Activity:
ADP + phosphate + acetyl-CoA + oxaloacetate = ATP + citrate + CoA.
Active Site:
ACT_SITE 750 750 Tele-phosphohistidine intermediate.
Gene Ontology Go:
cytoplasm
nucleoplasm
plasma membrane
ATP binding
ATP citrate synthase activity
cofactor binding
lyase activity
metal ion binding
acetyl-CoA biosynthetic process
citrate metabolic process
lipid metabolic process
Gene Ontology Biological Process:
acetyl-CoA biosynthetic process
citrate metabolic process
lipid metabolic process
Gene Ontology Molecular Function:
ATP binding
ATP citrate synthase activity
cofactor binding
lyase activity
metal ion binding
Gene Ontology Cellular Component:
cytoplasm
nucleoplasm
plasma membrane
Keywords:
ATP-binding
Cytoplasm
Lipid biosynthesis
Lipid metabolism
Lyase
Magnesium
Metal-binding
Nucleotide-binding
Transferase

Publication

PubMed ID:
11181995