Names & Taxonomy

Uniprot ID:
L7X6U2
Entry Name:
L7X6U2_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
SID1 transmembrane family member 2 (Fragment)
Gene Names:
SIDT2
Gene Names Primary:
SIDT2
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
831
Sequence:
FALGLPFLVLLVASVESHLRVLGPKNVSQKDAEFERTYVDEVNSELVNVYTFNHTVTRNRTEGVRVSVNVLNKQKGAPLLFVVRQKEAVVSFQVPLILRGMFQRKYLYQKVERTPCQPPTKNESEIQFFYVDVSTLSPVNTTYQLRVSRMDDFVLRTGEQFSFNTTVAQPQYFKYEFPEGVDSVIVKVTSNKAFPCSVISIQDVLCPVYDLDNNVAFIGMYQTMTKKAAITVQRKDFPSNSFYVVVVVKTEDQACGGSLPFYPFAEDEPVDQGHRQKTLSVLVSQAVTSEAYVSGMLFCLGIFLSFYLLTVLLACWENWRQKKKTLLVAIDRACPESGHPRVLADSFPGSSPYEGYNYGSFENVSGSTDGLVDSAGTGDLSYGYQGRSFEPVGTRPRVDSMSSVEEDDYDTLTDIDSDKNVIRTKQYLYVADLAWKDKRVLRKKYQIYFWNIATIAVFYALPVVQLVITYQTVVNVTGNQDICYYNFLCAHPLGNLSAFNNILSNLGYILLGLLFLLIILQREINHNRALLRNDLCALECGIPKHFGLFYAMGTALMMEGLLSACYHVCPNYTNFQFDTSFMYMIAGLCMLKLYQKRHPDINASAYSAYACLAIVIFFSVLGVVFGKGNTAFWIVFSIIHIIATLLLSTQLYYMGRWKLDSGIFRRILHVLYTDCIRQCSGPFYVDRMVLLVMGNVINWSLAAYGLIMRPNDFASYLLAIGICNPLLYFAFYIIMKLRSGERIKLIPLLCIVCTSVVWGFALFFFFQGLSTWQKTPAESREHNRDCILLDFFDDHDIWHFLSSIAMFGSFLVLLTLDDDLDTVQRDKIYVF

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
RNA transmembrane transporter activity
dsRNA transport
Gene Ontology Biological Process:
dsRNA transport
Gene Ontology Molecular Function:
RNA transmembrane transporter activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Membrane
Signal
Transmembrane
Transmembrane helix