Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0YGH5
Entry Name:
H0YGH5_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Acetyl-CoA carboxylase 2 (Fragment)
Gene Names:
ACACB
Gene Names Primary:
ACACB
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
859
Sequence:
XMTVPISITNPDLLRHSTELFMDSGFSPLCQRMGAMVAFRRFEDFTRNFDEVISCFANVPKDTPLFSEARTSLYSEDDCKSLREEPIHILNVSIQCADHLEDEALVPILRTFVQSKKNILVDYGLRRITFLIAQEKEFPKFFTFRARDEFAEDRIYRHLEPALAFQLELNRMRNFDLTAVPCANHKMHLYLGAAKVKEGVEVTDHRFFIRAIIRHSDLITKEASFEYLQNEGERLLLEAMDELEVAFNNTSVRTDCNHIFLNFVPTVIMDPFKIEESVRYMVMRYGSRLWKLRVLQAEVKINIRQTTTGSAVPIRLFITNESGYYLDISLYKEVTDSRSGNIMFHSFGNKQGPQHGMLINTPYVTKDLLQAKRFQAQTLGTTYIYDFPEMFRQALFKLWGSPDKYPKDILTYTELVLDSQGQLVEMNRLPGGNEVGMVAFKMRFKTQEYPEGRDVIVIGNDITFRIGSFGPGEDLLYLRASEMARAEGIPKIYVAANSGARIGMAEEIKHMFHVAWVDPEDPHKGFKYLYLTPQDYTRISSLNSVHCKHIEEGGESRYMITDIIGKDDGLGVENLRGSGMIAGESSLAYEEIVTISLVTCRAIGIGAYLVRLGQRVIQVENSHIILTGASALNKVLGREVYTSNNQLGGVQIMHYNGVSHITVPDDFEGVYTILEWLSYMPKDNHSPVPIITPTDPIDREIEFLPSRAPYDPRWMLAGRPHPTLKGTWQSGFFDHGSFKEIMAPWAQTVVTGRARLGGIPVGVIAVETRTVEVAVPADPANLDSEAKIIQQAGQVWFPDSAYKTAQAVKDFNREKLPLMIFANWRGFSGGMKGCLGTWRDVSWWKIRAMLPMHIGEGSV
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
acetyl-CoA carboxylase activity
ATP binding
fatty acid biosynthetic process
Gene Ontology Biological Process:
fatty acid biosynthetic process
Gene Ontology Molecular Function:
acetyl-CoA carboxylase activity
ATP binding
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
16541075 24275569