Structure

Sequence:
XGYQWAPILANFLHIMAVILGIFGTVQYRSRYLILDRDFIMTFNTSLHRSWWMENGPGCLVTPVLNSRLALEDHHVISVTGCLLDYPYIEALSSALQIFLALFGFVFACYVSKVFLEEEDSFDFIGGFDSYGYQAPQKTSHLQLQPLYTSG