Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0Y695
Entry Name:
H0Y695_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Aminomethyltransferase (EC 2.1.2.10) (Fragment)
Gene Names:
AMT
Gene Names Primary:
AMT
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
384
Sequence:
XAVSVVARLGFRLQAFPPALCRPLSCAQEVLRRTPLYDFHLAHGGKMVAFAGWSLPVQYRDSHTDSHLHTRQHCSLFDVSHMLQTKILGSDRVKLMESLVVGDIAELRPNQGTLSLFTNEAGGILDDLIVTNTSEGHLYVVSNAGCWEKDLALMQDKVRELQNQGRDVGLEVLDNALLALQGPTAAQVLQAGVADDLRKLPFMTSAVMEVFGVSGCRVTRCGYTGEDGVEISVPVAGAVHLATAILKNPEVKLAGLAARDSLRLEAGLCLYGNDIDEHTTPVEGSLSWTLGKRRRAAMDFPGAKVIVPQLKGRVQRRRVGLMCEGAPMRAHSPILNMEGTKIGTVTSGCPSPSLKKNVAMGYVPCEYSRPGTMLLVELPSGPCF
Proteomes:
UP000005640

Function

Function:
The glycine cleavage system catalyzes the degradation of glycine.
Catalytic Activity:
-S(8)-aminomethyldihydrolipoyllysine + tetrahydrofolate = -dihydrolipoyllysine + 5,10-methylenetetrahydrofolate + NH(3).
Gene Ontology Go:
aminomethyltransferase activity
transaminase activity
glycine catabolic process
Gene Ontology Biological Process:
glycine catabolic process
Gene Ontology Molecular Function:
aminomethyltransferase activity
transaminase activity
Keywords:
Aminotransferase
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome
Transferase

Publication

PubMed ID:
16641997 24275569