Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0Y536
Entry Name:
H0Y536_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Palmitoyltransferase (EC 2.3.1.225) (Fragment)
Gene Names:
ZDHHC16
Gene Names Primary:
ZDHHC16
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
301
Sequence:
XAVDAAFEPVYWLVDNVIRWFGVVFVVLVIVLTGSIVAIAYLCVLPLILRTYSVPRLCWHFFYSHWNLILIVFHYYQAITTPPGYPPQGRNDIATVSICKKCIYPKPARTHHCSICNRCVLKMDHHCPWLNNCVGHYNHRYFFSFCFFMTLGCVYCSYGSWDLFREAYAAIEKMKQLDKNKLQAVANQTYHQTPPPTFSFRERMTHKSLVYLWFLCSRGETSIERHINKKERRRLQAKGRVFRNPYNYGCLDNWKVFLGVDTGRHWLTRVLLPSSHLPHGNGMSWEPPPWVTAHSASVMAV
Proteomes:
UP000005640

Function

Catalytic Activity:
Palmitoyl-CoA + -L-cysteine = -S-palmitoyl-L-cysteine + CoA.
Gene Ontology Go:
integral component of membrane
protein-cysteine S-palmitoyltransferase activity
zinc ion binding
Gene Ontology Molecular Function:
protein-cysteine S-palmitoyltransferase activity
zinc ion binding
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Acyltransferase
Complete proteome
Membrane
Metal-binding
Proteomics identification
Reference proteome
Transferase
Transmembrane
Transmembrane helix
Zinc
Zinc-finger

Publication

PubMed ID:
15164054