Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0Y4E4
Entry Name:
H0Y4E4_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Lactase-phlorizin hydrolase (Fragment)
Gene Names:
LCT
Gene Names Primary:
LCT
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
1003
Sequence:
KVAHLVLKAHARTWHHYNSHHRPQQQGHVGIVLNSDWAEPLSPERPEDLRASERFLHFMLGWFAHPVFVDGDYPATLRTQIQQMNRQCSHPVAQLPEFTEAEKQLLKGSADFLGLSHYTSRLISNAPQNTCIPSYDTIGGFSQHVNHVWPQTSSSWIRVVPWGIRRLLQFVSLEYTRGKVPIYLAGNGMPIGESENLFDDSLRVDYFNQYINEVLKAIKEDSVDVRSYIARSLIDGFEGPSGYSQRFGLHHVNFSDSSKSRTPRKSAYFFTSIIEKNGFLTKGAKRLLPPNTVNLPSKVRAFTFPSEVPSKAKVVWEKFSSQPKFERDLFYHGTFRDDFLWGVSSSAYQIEGAWDADGKGPSIWDNFTHTPGSNVKDNATGDIACDSYHQLDADLNMLRALKVKAYRFSISWSRIFPTGRNSSINSHGVDYYNRLINGLVASNIFPMVTLFHWDLPQALQDIGGWENPALIDLFDSYADFCFQTFGDRVKFWMTFNEPMYLAWLGYGSGEFPPGVKDPGWAPYRIAHAVIKAHARVYHTYDEKYRQEQKGVISLSLSTHWAEPKSPGVPRDVEAADRMLQFSLGWFAHPIFRNGDYPDTMKWKVGNRSELQHLATSRLPSFTEEEKRFIRATADVFCLNTYYSRIVQHKTPRLNPPSYEDDQEMAEEEDPSWPSTAMNRAAPWGTRRLLNWIKEEYGDIPIYITENGVGLTNPNTEDTDRIFYHKTYINEALKAYRLDGIDLRGYVAWSLMDNFEWLNGYTVKFGLYHVDFNNTNRPRTARASARYYTEVITNNGMPLAREDEFLYGRFPEGFIWSAASAAYQIEGAWRADGKGLSIWDTFSHTPLRVENDAIGDVACDSYHKIAEDLVTLQNLGVSHYRFSISWSRILPDGTTRYINEAGLNYYVRLIDTLLAASIQPQVTIYHWDLPQTLQDVGGWENETIVQRFKEYADVLFQRLGDKVKFWITLNEPFVIAYQGYGYGTAAPVHGRLVCTSYFQEWRLQ
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds
carbohydrate metabolic process
Gene Ontology Biological Process:
carbohydrate metabolic process
Gene Ontology Molecular Function:
hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds
Keywords:
Complete proteome
Glycosidase
Hydrolase
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
15815621