Structure

Sequence:
XIFGSFKTGLYLPTSDIDLVVFGKWENLPLWTLEEALRKHKVADEDSVKVLDKATVPIIKLTDSFTEVKVDISFNVQNGVRAADLIKDFTKKYPVLPYLVLVLKQFLLQRDLNEVFTGGIGSYSLFLMAVSFLQLHPREDACIPNTNYGVLLIEFFELYGRHFNYLKTGIRIKDGGSYVAKDEVQKNMLDGYRPSMLYIEDPLQPGNDVGRSSYGAMQVKQAFDYAYVVLSHAVSPIAKYYPNNETESILGRIIRVTDEVATYRDWISKQWGLKNRPEPSCNGKIFSLVQCRPLLPHSPALVM