Structure

Sequence:
DFVLQFKAMCYFTNGTERVRYVTRYIYNREEDVRFDSDVEVYRAVTPLGRPDAEYWNSQKDILERTRAELDTVCRHNYEVAFRGILQRR