Names & Taxonomy

Uniprot ID:
C0LYZ4
Entry Name:
C0LYZ4_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Mutant BCR/ABL fusion protein (Fragment)
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
215
Sequence:
YEGVWKKYGLTVAVKTLKEDTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYEL

Function

Gene Ontology Go:
ATP binding
protein tyrosine kinase activity
Gene Ontology Molecular Function:
ATP binding
protein tyrosine kinase activity

Publication

PubMed ID:
19931180