Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B7Z5N1
Entry Name:
B7Z5N1_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
cDNA FLJ60828, highly similar to Protein-cysteine N-palmitoyltransferase HHAT(EC 2.3.1.-)
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
430
Sequence:
MEWGKQWLVWLLLGHMVVSQMATLLARKHRPWILMLYGMWACWCVLGTPGVAMVLLHTTISFCVAQFRSQLLTWLCSLPLLSTLRLQGVEEVKRRWYKTENEYYLLQFTLTVRCLYYTSFSLELCWQQLPAASTSYSFPWMLAYVFYYPVLHNGPILSFSEFIEQMQQQEHDSLKASLCVLALGLGRLLCWWWLAELMAHLMYMHAIYSSIPLLETVSCWTLGGLALAQVLFFYVKYLVLFGVPALLMRLDGLTPPALPRCVSTMFSFTGMWRYFDVGLHNFLIRYVYIPVGGSQHGLLGTLFSTAMTFAFVSYWHGGYDYLWCWAALNWLGVTVENGVRRLVETPCIQDSLARYFSPQARRRFHAALASCSTSMLILSNLVFLGGNEVGKTYWNRIFIQGWPWVTLSVLGFLYCYSHVGIAWAQTYATD

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
palmitoyltransferase activity
protein palmitoylation
smoothened signaling pathway
Gene Ontology Biological Process:
protein palmitoylation
smoothened signaling pathway
Gene Ontology Molecular Function:
palmitoyltransferase activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Membrane
Transferase
Transmembrane
Transmembrane helix