Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B7Z589
Entry Name:
B7Z589_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Transporter
Gene Names:
SLC6A9
Gene Names Primary:
SLC6A9
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
522
Sequence:
MMVVSTYIGIYYNVVICIAFYYFFSSMTHVLPWAYCNNPWNTHDCAGVLDASNLTNGSRPAALPSNLSHLLNHSLQRTSPSEEYWRLYVLKLSDDIGNFGEVRLPLLGCLGVSWLVVFLCLIRGVKSSGKVVYFTATFPYVVLTILFVRGVTLEGAFDGIMYYLTPQWDKILEAKVWGDAASQIFYSLGCAWGGLITMASYNKFHNNCYRDSVIISITNCATSVYAGFVIFSILGFMANHLGVDVSRVADHGPGLAFVAYPEALTLLPISPLWSLLFFFMLILLGLGTQFCLLETLVTAIVDEVGNEWILQKKTYVTLGVAVAGFLLGIPLTSQAGIYWLLLMDNYAASFSLVVISCIMCVAIMYIYGHRNYFQDIQMMLGFPPPLFFQICWRFVSPAIIFFILVFTVIQYQPITYNHYQYPGWAVAIGFLMALSSVLCIPLYAMFRLCRTDGDTLLQRLKNATKPSRDWGPALLEHRTGRYAPTIAPSPEDGFEVQPLHPDKAQIPIVGSNGSSRLQDSRI
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
integral component of plasma membrane
neurotransmitter:sodium symporter activity
sodium:amino acid symporter activity
Gene Ontology Molecular Function:
neurotransmitter:sodium symporter activity
sodium:amino acid symporter activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of plasma membrane
Keywords:
Complete proteome
Membrane
Proteomics identification
Reference proteome
Symport
Transmembrane
Transmembrane helix
Transport

Publication

PubMed ID:
16710414