Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B7Z3W8
Entry Name:
B7Z3W8_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Transporter
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
637
Sequence:
MSGGDTRAAIARPRMAAAHGPVAPSSPEQNGAVPSEATKRDQNLKRGNWGNQIEFVLTSVGYAVGLGAFMFPYFIMLIFCGIPLFFMELSFGQFASQGCLGVWRISPMFKGVGYGMMVVSTYIGIYYNVVICIAFYYFFSSMTHVLPWAYCNNPWNTHDCAGVLDASNLTNGSRPAALPSNLSHLLNHSLQRTSPSEEYWRLYVLKLSDDIGNFGEVRLPLLGCLGVSWLVVFLCLIRGVKSSGKVVYFTATFPYVVLTILFVRGVTLEGAFDGIMYYLTPQWDKILEAKVWGDAASQIFYSLGCAWGGLITMASYNKFHNNCYRDSVIISITNCATSVYAGFVIFSILGFMANHLGVDVSRVADHGPGLAFVAYPEALTLLPISPLWSLLFFFMLILLGLGTQFCLLETLVTAIVDEVGNEWILQKKTYVTLGVAVAGFLLGIPLTSQAGIYWLLLMDNYAASFSLVVISCIMCVAIMYIYGHRNYFQDIQMMLGFPPPLFFQICWRFVSPAIIFFILVFTVIQYQPITYNHYQYPGWAVAIGFLMALSSVLCIPLYAMFRLCRTDGDTLLQRLKNATKPSRDWGPALLEHRTGRYAPTIAPSPEDGFEVQPLHPDKAQIPIVGSNGSSRLQDSRI

Function

Gene Ontology Go:
integral component of plasma membrane
neurotransmitter:sodium symporter activity
sodium:amino acid symporter activity
Gene Ontology Molecular Function:
neurotransmitter:sodium symporter activity
sodium:amino acid symporter activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of plasma membrane
Keywords:
Membrane
Symport
Transmembrane
Transmembrane helix
Transport