Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B7Z2U8
Entry Name:
B7Z2U8_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
cDNA FLJ53989, highly similar to Protein-cysteine N-palmitoyltransferase HHAT (EC 2.3.1.-)
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
448
Sequence:
MKFTKSPEDATDFEWSFWMEWGKQWLVWLLLGHMVVSQMATLLARKHRPWILMLYGMWACWCVLGTPGVAMVLLHTTISFCVAQFRSQLLTWLCSLLLLSTLRLQGVEEVKRRWYKTENEYYLLQFTLTVRCLYYTSFSLELCWQQLPAASTSYSFPWMLAYVFYYPVLHNGPILSFSEFIKQMQQQEHDSLKASLCVLALGLGRLLCWWWLAELMAHLMYMHAIYSSIPLLETVSCWTLGGLALAQVLFFYVKYLVLFGVPALLMRLDGLTPPALPRCVSTMFSFTGMWRYFDVGLHNFLIRYVYIPVGGSQHGLLGTLFSTAMTFAFVSYWHGGYDYLWCWAALNWLGVTVENGVRRLVETPCIQDSLARYFSPQARRRFHAALASCSTSMLILSNLVFLGGNEVGKTYWNRIFIQGWPWVTLSVLGFLYCYSHVGIAWAQTYATD

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
palmitoyltransferase activity
protein palmitoylation
smoothened signaling pathway
Gene Ontology Biological Process:
protein palmitoylation
smoothened signaling pathway
Gene Ontology Molecular Function:
palmitoyltransferase activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Membrane
Transferase
Transmembrane
Transmembrane helix