Structure

Sequence:
MEKDTISYTELDFELIKVEVKEMEKLVIQLKESFGGSSEIVDQLEVEIRNMTLLVEKLETLDKNNVLAIRREIVALKTKLKECEASKDQNTPVVHPPPTPGSCGHGGVVNISKPSVVQLNWRGFSYLYGAWGRDYSPQHPNKGLYWVAPLNTDGRLLEYYRLYNTLDDSLLYINARELRITYGQGSGTAVYNNNMYVNMYNTGNIARVNLTTNTIAVTQTLPNAAYNNRFSYANVAWQDIDFAVDENGLWVIYSTEASTGNMVISKLNDTTLQVLNTWYTKQYKPSASNAFMVCGVLYATRTMNTRTEEIFYYYDTNTGKEGKLDIVMHKMQEKVQSINYNPFDQKLYVYNDGYLLNYDLSVLQKPQ