Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B4DFD8
Entry Name:
B4DFD8_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
cDNA FLJ50124, highly similar to Sterol O-acyltransferase 1 (EC 2.3.1.26)
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
286
Sequence:
MKAHSFVRENVPRVLNSAKEKSSTVPIPTVNQYLYFLFAPTLIYRDSYPRNPTVRWGYVAMKFAQVFGCFFYVYYIFERLCAPLFRNIKQEPFSARVLVLCVFNSILPGVLILFLTFFAFLHCWLNAFAEMLRFGDRMFYKDWWNSTSYSNYYRTWNVVVHDWLYYYAYKDFLWFFSKRFKSAAMLAVFAVSAVVHEYALAVCLSFFYPVLFVLFMFFGMAFNFIVNDSRKKPIWNVLMWTSLFLGNGVLLCFYSQEWYARQHCPLKNPTFLDYVRPRSWTCRYVF

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
O-acyltransferase activity
Gene Ontology Molecular Function:
O-acyltransferase activity
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Acyltransferase
Membrane
Transferase
Transmembrane
Transmembrane helix