Names & Taxonomy

Uniprot ID:
B3KWA8
Entry Name:
B3KWA8_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Adenylate cyclase type 5 (cDNA FLJ42701 fis, clone BRAMY3004919, highly similar to Adenylate cyclase type 5 (EC 4.6.1.1))
Gene Names:
ADCY5
Gene Names Primary:
ADCY5
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
919
Sequence:
MAPSRFRTQLELVSNVLIFSCTNIVGVCTHYPAEVSQRQAFQETRECIQARLHSQRENQQQERLLLSVLPRHVAMEMKADINAKQEDMMFHKIYIQKHDNVSILFADIEGFTSLASQCTAQELVMTLNELFARFDKLAAENHCLRIKILGDCYYCVSGLPEARADHAHCCVEMGMDMIEAISLVREVTGVNVNMRVGIHSGRVHCGVLGLRKWQFDVWSNDVTLANHMEAGGKAGRIHITKATLNYLNGDYEVEPGCGGERNAYLKEHSIETFLILRCTQKRKEEKAMIAKMNRQRTNSIGHNPPHWGAERPFYNHLGGNQVSKEMKRMGFEDPKDKNAQESANPEDEVDEFLGRAIDARSIDRLRSEHVRKFLLTFREPDLEKKYSKQVDDRFGAYVACASLVFLFICFVQITIVPHSIFMLSFYLTCSLLLTLVVFVSVIYSCVKLFPSPLQTLSRKIVRSKMNSTLVGVFTITLVFLAAFVNMFTCNSRDLLGCLAQEHNISASQVNACHVAESAVNYSLGDEQGFCGSPWPNCNFPEYFTYSVLLSLLACSVFLQISCIGKLVLMLAIELIYVLIVEVPGVTLFDNADLLVTANAIDFFNNGTSQWSLCENLRHRRMEAGTYFPSGVKEQSPEHATKVALKVVTPIIISVFVLALYLHAQQVESTARLDFLWKLQATEEKEEMEELQAYNRRLLHNILPKDVAAHFLARERRNDELYYQSCECVAVMFASIANFSEFYVELEANNEGVECLRLLNEIIADFDEIISEDRFRQLEKIKTIGSTYMAASGLNDSTYDKVGKTHIKALADFAMKLMDQMKYINEHSFNNFQMKIGLNIGPVVAGVIGARKPQYDIWGNTVNVASRMDSTGVPDRIQVTTDMYQVLAANTYQLECRGVVKVKGKGEMMTYFLNGGPPLS
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
intracellular
plasma membrane
adenylate cyclase activity
nucleotide binding
intracellular signal transduction
Gene Ontology Biological Process:
intracellular signal transduction
Gene Ontology Molecular Function:
adenylate cyclase activity
nucleotide binding
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
intracellular
plasma membrane
Keywords:
Complete proteome
Lyase
Membrane
Nucleotide-binding
Proteomics identification
Reference proteome
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
16641997