Names & Taxonomy

Uniprot ID:
A8MT40
Entry Name:
A8MT40_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Pyruvate dehydrogenase phosphatase regulatory subunit, mitochondrial
Gene Names:
PDPR
Gene Names Primary:
PDPR
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
779
Sequence:
MADYSNKLYYQLEQETGIQTGYTRTGSIFLAQTQDRLISLKRINAGLNVIGIPSEIISPKKVAELHHLLNVHDLVGAMHVPEDAVVSSADVALALASAASQNGVQIYDRTSVLHVMVKKGQVTGVETDKGQIECQYFVNCAGQWAYELGLSNEEPVSIPLHACEHFYLLTRPLETPLQSSTPTIVDADGRIYIRNWQGGILSGGFEKNPKPIFTEGKNQLEIQNLQEDWDHFEPLLSSLLRRMPELETLEIMKLVNCPETFTPDMRCIMGESPAVQGYFVLAGMNSAGLSFGGGAGKYLAEWMVHGYPSENVWELDLKRFGALQSSRTFLRHRVMEVMPLMYDLKVPRWDFQTGRQLRTSPLYDRLDAQGARWMEKHGFERPKYFVPPDKDLLALEQSKTFYKPDWFDIVESEVKCCKEAVCVIDMSSFTKFEITSTGDQALEVLQYLFSNDLDVPVGHIVHTGMLNEGGGYENDCSIARLNKRSFFMISPTDQQVHCWAWLKKHMPKDSNLLLEDVTWKYTALNLIGPRAVDVLSELSYAPMTPDHFPSLFCKEMSVGYANGIRVMSMTHTGEPGFMLYIPIEYALHVYNEVMSVGQKYGIRNAGYYALRSLRIEKFFAFWGQDINNLTTPLECGRESRVKLEKGMDFIGRDALLQQKQNGVYKRLTMFILDDHDSDLDLWPWWGEPIYRNGQYVGKTTSSAYSYSLERHVCLGFVHNFSEDTGEEQVVTADFINRGEYEIDIAGYRFQAKAKLYPVASLFTQKRRKDDMELSDLHGK
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
cytoplasm
oxidoreductase activity
Gene Ontology Molecular Function:
oxidoreductase activity
Gene Ontology Cellular Component:
cytoplasm
Keywords:
Complete proteome
Proteomics identification
Reference proteome

Publication

PubMed ID:
15616553 21269460 25944712