Names & Taxonomy

Uniprot ID:
A8K6V6
Entry Name:
A8K6V6_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
N-acetylglucosamine-6-sulfatase (EC 3.1.6.14) (Glucosamine-6-sulfatase)
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
552
Sequence:
MRLLPLAPGRLRRGSPRHLPSCSPALLLLVLGGCLGVFGVAAGTRRPNVVLLLTDDQDEVLGGMTPLKKTKALIGEMGMTFSSAYVPSALCCPSRASILTGKYPHNHRVVNNTLEGNCSSKSWQKIQEPNTFPAILRSMCGYQTFFAGKYLNEYGAPDAGGLEHVPLGWSYWYALEKNSKYYNYTLSINGKARKHGENYSVDYLTDVLANVSLDFLDYKSNFEPFFMMIATPAPHSPWTAAPQYQKAFQNVFAPRNKNFNIHGTNKHWLIRQAKTPMTNSSIQFLDNAFRKRWQTLLSVDDLVEKLVKRLEFTGELNNTYIFYTSDNGYHTGQFSLPIDKRQLYEFDIKVPLLVRGPGIKPNQTSKMLVANIDLGPTILDIAGYDLNKTQMDGMSLLPILRGASNLTWRSDVLVEYQGEGRNVTDPTCPSLSPGVSQCFPDCVCEDAYNNTYACVRTMSALWNLQYCEFDDQEVFVEVYNLTADPDQITNIAKTIDPELLGKMNYRLMMLQSCSGPTCRTPGVFDPGYRFDPRLMFSNRGSVRTRRFSKHLL

Subcellular location

Subcellular Location:
Lysosome

Function

Catalytic Activity:
Hydrolysis of the 6-sulfate groups of the N-acetyl-D-glucosamine 6-sulfate units of heparan sulfate and keratan sulfate.
Cofactor:
COFACTOR: Name=Ca(2+); Xref=ChEBI:CHEBI:29108;
Gene Ontology Go:
lysosome
metal ion binding
N-acetylglucosamine-6-sulfatase activity
glycosaminoglycan metabolic process
Gene Ontology Biological Process:
glycosaminoglycan metabolic process
Gene Ontology Molecular Function:
metal ion binding
N-acetylglucosamine-6-sulfatase activity
Gene Ontology Cellular Component:
lysosome
Keywords:
Calcium
Hydrolase
Lysosome
Metal-binding