Structure

Sequence:
KTNPEYIYAPLKEIPPADIPKNKKLLTDGYACEVRCQNIYLTTGYAGSKNGSRDRATELAVKLLQKRIEVRVVRRKFKHTFGEDLVVCQIGMSSYEFPPALKPPEDLVVLGKDA