Structure

Sequence:
MGMSKSHSFFGYPLSIFFIVVNEFCERFSYYGMRAILILYFTNFISWDDNLSTAIYHTFVALCYLTPILGALIADSWLGKFKTIVSLSIVYTIGQAVTSVSSINDLTDHNHDGTPDSLPVHVVLSLIGLALIALGTGGIKPCVSAFGGDQFEEGQEKQRNRFFSIFYLAINAGSLLSTIITPMLRVQQCGIHSKQACYPLAFGVPAALMAVALIVFVLGSGMYKKFKPQGNIMGKVAKCIGFAIKNRFRHRSKAFPKREHWLDWAKEKYDERLISQIKMVTRVMFLYIPLPMFWALFDQQGSRWTLQATTMSGKIGALEIQPDQMQTVNAILIVIMVPIFDAVLYPLIAKCGFNFTSLKKMAVGMVLASMAFVVAAIVQVEIDKTLPVFPKGNEVQIKVLNIGNNTMNISLPGEMVTLGPMSQTNAFMTFDVNKLTRINISSPGSPVTAVTDDFKQGQRHTLLVWAPNHYQVVKDGLNQKPEKGENGIRFVNTFNELITITMSGKVYANISSYQHIPVFPSGIKGFTISSTEIPPQCQPNFNTFYLEFGSAYTYIVQRKNDSCPEVKVFEDISANTVNMALQIPQYFLLTCGEVVFSVTGLEFSYSQAPSNMKSVLQAGWLLTVAVGNIIVLIVAGAGQFSKQWAEYILFAALLLVVCVIFAIMARFYTYINPAEIEAQFDEDEKKNRLEKSNPYFMSGANSQKQM