Structure

Sequence:
DFVYQFKGLCYFTNGTERVRGVTRHIYNREEYVRFDSDVGVYRAVTPQGRPDAEYWNSQKEVLEGARASVGRVCRHNYEVAYRGILQRR