Structure

Sequence:
DFVYQFKGMCYFTNGTERVRLVTRYIYNREEYARFDSDVGVYRAVTPLGPPDAEYWNSQKEVLERTRAELDTVCRHNYQLELRTTLQRR