Names & Taxonomy

Uniprot ID:
K4LBP8
Entry Name:
K4LBP8_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
C-ABL1 (Fragment)
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
287
Sequence:
RNKPTVYGVSPNYDKWEMERTDITMKHKLGGGQYGEVYEGVWKKYSLTVAVKTLKENTMEVEEFLKEAAVMKEIKHPNLVQLLGVCTREPPFYIITEFMTYGNLLDYLRECNRQEVNAVVLLYMATQISSAMEYLEKKNFIHRDLAARNCLVGENHLVKVADFGLSRLMTGDTYTAHAGAKFPIKWTAPESLAYNKFSIKSDVWAFGVLLWEIATYGMSPYPGIDLSQVYELLEKDYRMERPEGCPEKVYELMRACWQWNPSDRPSFAEIHQAFETMFQESSISDEV

Function

Gene Ontology Go:
ATP binding
protein tyrosine kinase activity
Gene Ontology Molecular Function:
ATP binding
protein tyrosine kinase activity
Keywords:
Kinase
Transferase
Tyrosine-protein kinase