Structure

Sequence:
XYESMKQDFKLGIPEYFNFAKDVLDQWTDKEKAGKKPSNPAFWWINRNGEEMRWSFEELGSLSRKFANILSEACSLQRGDRVILILPRVPEWWLANVACLRTGTVLIPGTTQLTQKDILYRLQSSKANCIITNDVLAPAVDAVASKCENLHSKLIVSENSREGWGNLKELMKVFLCHPGWSTVARSWLTATSTSLVQAILSLLSSWDYRHASDSHTCVKTKHNEIMAIFFTSGTSGYPKMTAHTHSSFGLGLSVNGRFWLDLTPSDVMWNTSDTGWAKSAWSSVFSPWIQGACVFTHHLPRFEPTSILQTLSKYPITVFCSAPTVYRMLVQNDITSYKFKSLKHCVSAGEPITPDVTEKWRNKTGLDIYEGYGQTETVLICGNFKGMKIKPGSMGKPSPAFDVKIVDVNGNVLPPGQEGDIGIQVLPNRPFGLFTHYVDNPSKTASTLRGNFYITGDRGYMDKDGYFWFVARADDVILSSGYRIGPFEVENALNEHPSVAESAVVSSPDPIRGEVVKAFVVLNPDYKSHDQEQLIKEIQEHVKKTTAPYKYPRKVEFIQELPKTISGKTKRNELRKKEWKTI