Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0YB15
Entry Name:
H0YB15_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Protein PCNX2 (Fragment)
Gene Names:
PCNX2
Gene Names Primary:
PCNX2
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
490
Sequence:
XLEQIDMLFFGGSAVSGITSAVYSVARSVLAAALLHAVCFSAVKEPWSMQHIPALFSAFCGLLVALSYHLSRQSSDPSVLMSFIQCRLFPKFLHQNLAESAADPLPKKMKDSVTDVLKWDLIVCAVVAVLSFAVSASTVFLSLRPFLSIVLFALAGAVGFVTHYVLPQLRKHHPWMWISHPILKNKEYHQREVRDVAHLMWFERLYVWLQCFEKYILYPALILNALTIDAFLISNHRRLGTHWDIFLMIIAGMKLLRTSFCNPVYQFINLSFTVIFFHFDYKDISESFLLDFFMVSILFSKLGDLLHKLQFVLTYVAPWQMAWGSSFHVFAQLFAIPHSAMLFFQTIATSIFSTPLSPFLGSVIFITSYVRPVKFWEKNYNTRRVDNSNTRLAVQIERDPGNDDNNLNSIFYEHLTRTLQESLCGDLVLGRWGNYSSGDCFILASDDLNAFVHLIEIGNGLVTFQLRGLEFREYNILYGNVSQTPLLDQK
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
integral component of membrane
Gene Ontology Cellular Component:
integral component of membrane
Keywords:
Complete proteome
Membrane
Reference proteome
Transmembrane
Transmembrane helix

Publication

PubMed ID:
16710414