Structure

Sequence:
XKIVIRGDRNTGKTALWHRLQGRPFVEEYIPTQEIQVTSIHWSYKTTDDIVKVEVWDVVDKGKCKKRGDGLKMENDPQEAESEMALDAEFLDVYKNCNGVVMMFDITKQWTFNYILRELPKVPTHVPVCVLGNYRDMGEHRVILPDDVRDFIDNLDSRPPGSSYFRYAESSMKNSFGLKYLHKFFNIPFLQLQVSTHHVGWSGCWSLTSFQVSPV