Structure

Sequence:
XQGFGWLVSWLHGAVLPAGTWTSKSHVRFIDYEYAGYNYQAFDIGNHFNEFAGVNEVDYCLYPARETQLQWLHYYLQAQKGMAVTPREVQRLYVQVNKFALASHFFWALWALIQNQYSTIDFDFLRYAVIRFNQYFKVKPQASALEMPK