Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0Y5A7
Entry Name:
H0Y5A7_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
T-box transcription factor TBX19 (Fragment)
Gene Names:
TBX19
Gene Names Primary:
TBX19
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
318
Sequence:
XRMFPVLKISVTGLDPNAMYSLLLDFVPTDSHRWKYVNGEWVPAGKPEVSSHSCVYIHPDSPNFGAHWMKAPISFSKVKLTNKLNGGGQIMLNSLHKYEPQVHIVRVGSAHRMVTNCSFPETQFIAVTAYQNEEITALKIKYNPFAKAFLDAKERNHLRDVPEAISESQHVTYSHLNLIESSSNNLQVFSGPDSWTSLSSTPHASILSVPHTNGPINPGPSPYPCLWTISNGAGGPSGPGPEVHASTPGAFLLGNPAVTSPPSVLSTQAPTSAGVEVLGEPSLTSIAVSTWTAVASHPFAGWGGPGAGGHHSPSSLDG
Proteomes:
UP000005640

Subcellular location

Subcellular Location:
Nucleus

Function

Gene Ontology Go:
nucleus
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcription, DNA-templated
Gene Ontology Biological Process:
transcription, DNA-templated
Gene Ontology Molecular Function:
DNA binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
Gene Ontology Cellular Component:
nucleus
Keywords:
Complete proteome
DNA-binding
Nucleus
Reference proteome
Transcription
Transcription regulation

Publication

PubMed ID:
16710414