Names & Taxonomy

Uniprot ID:
H0Y300
Entry Name:
H0Y300_HUMAN
Status:
unreviewed
Protein Names:
Haptoglobin
Gene Names:
HP
Gene Names Primary:
HP
Organism:
Homo sapiens (Human)

Structure

Length:
442
Sequence:
MSALGAVIALLLWGQLFAVDSGNDVTDIADDGCPKPPEIAHGYVEHSVRYQCKNYYKLRTEGDGVYTLNDKKQWINKAVGDKLPECEADDGCPKPPEIAHGYVEHSVRYQCKNYYKLRTEGDGEAMPCSLPHVNLRVTFTSPADVGKEGMLMMMSPSPRVYTLNNEKQWINKAVGDKLPECEAVCGKPKNPANPVQRILGGHLDAKGSFPWQAKMVSHHNLTTGATLINEQWLLTTAKNLFLNHSENATAKDIAPTLTLYVGKKQLVEIEKVVLHPNYSQVDIGLIKLKQKVSVNERVMPICLPSKDYAEVGRVGYVSGWGRNANFKFTDHLKYVMLPVADQDQCIRHYEGSTVPEKKTPKSPVGVQPILNEHTFCAGMSKYQEDTCYGDAGSAFAVHDLEEDTWYATGILSFDKSCAVAEYGVYVKVTSIQDWVQKTIAEN
Proteomes:
UP000005640

Function

Gene Ontology Go:
serine-type endopeptidase activity
Gene Ontology Molecular Function:
serine-type endopeptidase activity
Keywords:
Complete proteome
Disulfide bond
Proteomics identification
Reference proteome
Signal

Publication

PubMed ID:
15616553 21269460 24275569